Email voor een dag

Ik ben wel te vinden voor het idee en via een newsgroup arriveerde ik bij jetable.org en die mensen blijken nog een
firefox addon te hebben ook al moet er nog een beetje aan bijgetimmerd worden zodat het bruikbaar is met de recentere versies van firefox.

D’er is ook nog spammotel waar ik via mijn gmail account een login heb aangemaakt en die ik momenteel wel eens durf te gebruiken om nieuwsservers te bezoeken. Een paar fenomenen: